Informasjonsside kolesterol

Statiner

Vanlige, reseptpliktige kolesterolsenkende medisiner går under fellesbetegnelsen statiner. Disse gir dessverre ofte plagsomme og til dels alvorlige bivirkninger som muskelsmerter, svekket hukommelse, tretthet, hetetokter, diabetes, nummenhet, leverproblemer m.m. Om man ønsker å slutte med statiner, skal dette skje gradvis og i samråd med lege. En eventuell reduksjon av statiner, eller andre reseptpliktige kolesterolsenkende medisiner, skal alltid foregå i samråd med lege.

Zerochol har ingen bivirkninger. og kan eventuelt også tas samtidig med statiner, og vil da gi en tilleggseffekt. For riktig bruk av Zerochol klikk her

Statiner har en kjemisk påvirkning i leveren, som reduserer produksjonen av kolesterol. Statiner er en såkalt HMG Co A reduktase inhibitor. Det betyr at den hemmer et enzym som er med på å omdanne Acetyl CoA til kolesterol. Problemet er at andre nødvendige stoffer som f.eks. coenzym Q10 og dolichol, også produseres i disse prosessene, og disse blir også hemmet. Derfor påvirker inntak av statiner mange forskjellige funksjoner i kroppen.

Zerochol plantesteroler har derimot en helt annen og mye enklere virkemåte. Plantesteroler har en ganske lik biologisk struktur som kolesterol og de konkurrerer dermed om de samme reseptorene i blodet. Dette resulterer i at mindre kolesterol tas opp fra tarmen til blodet og mer skilles ut fra kroppen. Det enkle er ofte det beste.

Coenzym Q10

Det er viktig å vite at statiner, i tillegg til å hemme kolesterolproduksjonen, også hemmer kroppens naturlige egenproduksjon av det livsnødvendige co-enzymet Q10. Det vil kunne vise seg som tretthet, primært i hjertemuskulaturen, men også i andre muskler, samt svekke immunforsvaret. Innholdet av Q10 kan bli så lavt at det påvirker hjertet negativt. Derfor anbefales alle som bruker statiner å ta et daglig tilskudd av Q10.

Reklame