Informasjonsside kolesterol

Kolesterol

Kolesterol er et nødvendig fettstoff som er helt avgjørende for en rekke vitale kroppsfunksjoner. Noe kolesterol får vi gjennom maten vi spiser, mens mesteparten produseres i leveren. Kolesterolet utgjør en viktig del av gallen som hjelper kroppen å fordøye mat. Det er essensielt i dannelse og vedlikehold av cellemembraner, samt i produksjonen av en rekke hormoner. Kolesterol er også en vesentlig byggesten for flere fettløselige vitaminer.

For høyt kolesterol?

Høyt kolesterolinnhold i blodet er ikke en sykdom i seg selv, og mange leger og fagfolk mener den generelle frykten for høyt kolesterol er ubegrunnet. Har du for høyt kolesterol og tilhører en risikogruppe bør du senke ditt kolesterol. De viktigste risikofaktorene er røyking, overvekt, høyt blodtrykk og sukkersyke, samt folk som har hatt hjerteinfarkt.

Høyt kolesterol kan bidra til åreforkalkning, med påfølgende risiko for hjerte-og karlidelser. Det er forskjellige oppfatninger blant de lærde om hva som egentlig er et normalt kolesterolnivå, og hvilke verdier som egentlig bør behandles. Det som er helsefarlig for den ene er ikke nødvendigvis farlig for den andre. Mange mener at tallene fra helsemyndighetene burde vært høyere, og at for mange mennesker behandles med kolesterolsenkende medisiner. I 2012 brukte hele 500.000 nordmenn statiner. Zerochol kan tas samtidig med statiner.

Det er særlig LDL-kolesterolet som har betydning for dannelsen av åreforkalkning. HDL-kolesterolet har en beskyttende virkning. Det er derfor viktig å se forholdet mellom LDL- og HDL-kolesterolet. Kolesterolnivået kan variere fra person til person, og måles ved en enkel blodprøve hos lege. De lærde strides om hva som er for høye nivåer, men helsemyndighetene har kommet med sine anbefalinger for de som har en viss risiko for hjerte – og karsykdom:

• Totalkolesterol på 5 mmol/l

• LDL kolesterol under 3 mmol/l

• HDL kolesterol over 1 mmol/l

Hvordan opprettholde et sunt kolesterolnivå?

For høyt kolesterol er kun en av mange risikofaktorer for åreforkalkning og til å utvikle hjerte- og karsykdom. Det er viktig ikke å se seg blind på kolesterolverdien, men se den i sammenheng med hvilke andre risikofaktorer som er tilstede. Et for høyt kolesteroltall er ofte et uttrykk for en usunn livsstil. Et sunt og variert kosthold sammen med tilstrekkelig mosjon er viktige faktorer for et sunt kolesterolnivå. Overvektige personer bør forsøke å gå ned i vekt. Om man i tillegg skjærer ned på forbruket av tobakk og alkohol, vil mange kunne senke et for høyt kolesterol betydelig.

Zerochol kan også være et godt naturlig alternativ for å senke et høyt kolesterolnivå.

Mer om HDL – og LDL kolesterol?

High Density Lipoprotein (HDL) er de minste. HDL frakter ca. 30 % av kolesterolet hos friske mennesker. HDL har evnen til å fjerne overflødig kolesterol fra blod og bindevev. Det blir transportert tilbake, primært til leveren, og blir enten gjenbrukt eller utskilt via gallen. HDL blir derfor ofte betegnet som ”det gode kolesterolet”. Fysisk aktivitet øker HDL.

Størsteparten av kolesteroltransporten i blodet foregår bundet til Low Density Lipoprotein (LDL). Om en celle har for lite kolesterol danner den LDL-reseptorer slik at LDL’et kan feste seg og avgi kolesterol. Om det er for store mengder LDL blir det etterlatt i bindevevet og oksiderer. LDL blir ofte kalt ”det dårlige kolesterolet”.

Hva gjør LDL dårlig?

Det resterende LDL som ikke vender tilbake til leveren, blir tatt hånd om av makrofagene i vårt immunforsvar. Makrofagene ”spiser” det og svulmer opp til å bli en såkalt ”skumcelle”. Skumcellene kan feste seg til innsiden av blodårene der de herder og blir til plakk. Denne prosessen danner et surt og betent miljø som i sin tur tiltrekker seg flere skumceller. Dette kan bidra til å øke risikoen for hjerte – og karsykdommer.

 

Opplysningene på disse nettsidene er ment som generell informasjon og skal ikke erstatte en eventuell konsultasjon hos lege.

Reklame