Informasjonsside kolesterol

Forskning

Frem til i dag er det foretatt nesten 200 vitenskapelige studier på plantesteroler. Studiene tyder på at plantesteroler senker blodets innhold av LDL- og totalkolesterol ved å begrense opptaket av kolesterol fra tarmen. Resultatene av denne omfattende forskningen har overbevist European Food Safety Authority (EFSA) til å anerkjenne at et inntak på 1,5 – 3,0 gram plantesteroler om dagen kan senke kolesterolnivået i blodet. Det tilsvarer et inntak av plantesteroler i en mengde fem ganger høyere enn det som finnes i en gjennomsnittlig kost reduseres blodets LDL-nivå. Under finnes et par linker til utvalgte artikler og studier.

Nye Zerocholstudier viser god effekt

To ferske studier på Zerochol utført av et forskerteam ved University of Bratislava i Slovakia ble nylig presentert i Glasgow på den 83. kongress i det Europeiske Arteriosklerose forbundet. Begge viser en signifikant senkning av kolesterolet med kosttilskuddet Zerochol. Les mer

Linker:

Artikel om plantesteroler fra Tidskrift for den Norske legeforening

Isabelle Demonty et al. J Nutr 2008; 139: 1-14

Effekt og sikkerhet av plantestanoler og -steroler i håndtering av blod kolesterol nivå:

Katan, et al. Mayo Clin Proc 2003; 78: 965-978

Denne studien beskriver effekten av en diett basert på lite fettholdig mat beriket med plantesteroler som ikke er forestret og mineral næringsstoffer på serum kolesterol:

Matti J Tikkanen, et al. Am J Cardiol 2001; 88: 1157-1162

 

For info om mer forskningsartikler eller ytterligere informasjon ta kontakt her

Reklame